Hem

Athena mitt nya hem

 

Erbjuder olika former av stödjande insatser för målgruppen:

  • Barn/unga som är utsatta för ”hedersrelaterat våld och förtryck”
  • Ensamkommande/Nyanlända barn och unga


Vi erbjuder tjänster som:

  • Skyddat boende HVB-hem för flickor med "hedersproblematik"
  • Kontaktmannaskap
  • Familjehem/Jourhemsplaceringar
  • Utbildningar/Föreläsningar/Handledning
  • Risk och behovsanalyser/kartläggning

 

Vår vision är:

Att ingen människa ska behöva leva under våld och förtryck i hederns namn och i ensamhet.
Vi tror på att alla människor oavsett kultur, tradition, religion, sexuell läggning har rätten till att äga sitt eget liv.
Vi tror på människors förmågor att utvecklas till att bli självständiga individer om man har rätt förutsättningar som får människor att våga tro på sig själva och växa.

 

Vår arbetsmodell utgår från:

KASAM (känsla av sammanhang) där vi menar att det är oerhört viktigt att människor ingår i ett socialt sammanhang. Vi hjälper till att skapa nya nätverk för att förebygga ensamhet och isolering för våra målgrupper, som oftast är tvungna att ge upp hela sitt gamla nätverk av olika skäl.
Vi arbetar med att hjälpa ungdomen att förstå sitt sammanhang, sin egen verklighet på ett mer övergripande plan genom att hjälpa dem att byta glasögon och se sig själva utifrån det vi kallar för ”ett utanför perspektiv”.
Vi arbetar med ett själv distanserat förhållningssätt. Där vi försöker medvetandegöra den placerade ungdomen genom att se utifrån förnuftet och inte enbart utifrån sina känslor. Genom att ändra fokus kan vi visa att det mesta vi går och bär på oftast bottnar i vår socialiseringsprocess och hur det senare påverkar oss i livet i de val vi gör.

Detta gör vi genom att stödja och stärka ungdomarna genom att erbjuda dem en trygg plattform; ”mitt nya hem” känslan tillsammans med andra vuxna förebilder och människor som tillsammans skapar det nya ”familjära” nätverket genom den kunskap och kompetens vi har kring målgrupperna i olika former av boenden.