Hedersrelaterat våld och förtryck

är i grund och botten ett patriarkaliskt förtryck. Men det är oerhört viktigt att se skillnaderna i våld som begås mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Det hedersrelaterade våldet utgår från kvinnans sexualitet där man anser att kvinnor inte kan kontrollera sin sexualitet och värna om sin kyskhet.
Det hedersrelaterade våldet kännetecknas av att i en hederskultur lever man i ett kollektiv där familjens/släktens/gruppens bästa går före individers rättigheter.

Man föds och socialiseras in i en hederskultur där man redan från tidig ålder gör skillnad på män och kvinnor utifrån deras kön.