Vad är Heder och hedersförtryck?

Hedersförtryck är i grund och botten ett patriarkaliskt förtryck. Men det är oerhört viktigt att se skillnaderna i våld som begås mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Det hedersrelaterade våldet utgår från kvinnans sexualitet där man anser att kvinnor inte kan kontrollera sin sexualitet och värna om sin kyskhet. Det hedersrelaterade våldet kännetecknas av att i en hederskultur lever man i ett kollektiv där familjens/släktens/gruppens bästa går före individers rättigheter. Man föds och socialiceras in i en hederskultur där man redan från tidig ålder gör skillnad på män och kvinnor utifrån deras kön. 


Vårt arbetssätt

Vår spetskompetens är 
Våld och Förtryck


Vi arbetar med ett självdistanserat förhållningssätt där vi hjälper den unge att se utifrån förnuftet och inte enbart utifrån sina känslor. 

Genom att ändra fokus kan vi visa att det mesta vi går och bär på oftast bottnar i vår socialiseringsprocess och hur det senare påverkar oss i livet och de val vi gör.

Genom att stödja och stärka ungdomarna genom att erbjuda dem en trygg plattform ”mitt nya hem” känslan tillsammans med vuxna förebilder och människor som tillsammans skapar det nya ”familjära” närverket genom den kunskap och kompetens vi har kring målgruppen.