[page_header height=”0px” margin=”40px” type=”subnav” align=”center” depth=”2″ title_size=”large”]

[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

 

athena riktar sig

till yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete. Vi har lång erfarenhet av samarbete med socialtjänst, landsting, skola, polis och rättsväsendet. Vi tar emot placeringar och uppdrag från olika socialtjänster runtom i landet. Athena erbjuder olika former av tjänster; Kontaktmannaskap: där vi erbjuder stödpersoner och kontaktpersoner som har en spetskompetens kring barn/unga med utländsk härkomst framförallt inom ”hedersrelaterat våld” och ”ensamkommande/nyanlända”. Vi har en kontaktmannaskaps bank där vi har både unga och äldre människor med olika professioner och även dem som har en egen ”life” story. Vi har t.ex. både unga kvinnor och män som själva kommer från en ”hederskultur” men som har gått vidare i sina liv och fungerar idag som positiva förebilder för andra flickor och killar som lever i en hederskultur. 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Vi har även personer som själva har kommit till Sverige utan någon anknytning/ingen familj/vänner som idag fungerar som ett stöd för andra som kommer till ett nytt land och saknar ett nätverk. Vi försöker ha en bred och blandad kompetens när det gäller stöd/kontaktpersoner. Vi tror på att personer som representerar sina egna målgrupper har lättare att komma i kontakt och förstå den unge genom samma språk och erfarenheter. På så vis tror vi att de ungdomar som kommer i kontakt med oss har det lättare att identifiera sig med stöd/kontaktpersonerna. Boende: Vi har olika former av boenden med praktiskt stöd men även stödjande insatser. Vi har idag ett skyddat boende med HVB tillstånd för unga flickor med en ”hedersproblematik”. Där vi arbetar mycket med coachning och stöd åt dem boende i form av både praktiskt stöd men även coachning och stöd i den personliga processen och utvecklingen för dem placerade hos oss, genom personal som har spetskompetensen inom de olika målgrupperna;

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Det praktiska stödet kan handla om;

  • Ekonomi, stöd i planerandet av privat ekonomin, budget planering mm
  • Säkerhet, stöd i att hantera den egna säkerheten och uppdatera hotbilden.
  • Hälsa, stöd med läkarbesök, planering av kost, handling, matlagning och träning
  • Psykisk hälsa, stöd i kontakt med psykolog eller psykiatrin eller adekvat verksamhet.
  • Myndighetskontakter, ombud vid kontakter med myndigheter, polis rättsväsende mm
  • Sysselsättning, stöd i att söka jobb, praktik samt planering av fritidsaktiviteter
  • Utbildning, stöd i kontakt med skola, ansökning till utbildningar och läxhjälp

 

Vi erbjuder även yrkesverksamma
och övriga aktörer 
handledning/utbildning/föreläsningar 
inom dessa frågeställningar samt;

–          Rådgivande/utredande konsultationer

–          Stöd i utredningar enligt SoL och LVU

 

[/col]

[/row]

[/section]