Till andra yrkesverksamma

Athena riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete.

Vi har lång erfarenhet av samarbete med socialtjänst, landsting, skola, polis och rättsväsendet. Vi tar emot placeringar och uppdrag från olika socialtjänster runtom i landet.


Gäller det en placeringsförfrågan?
Kontakta vår verksamhetsansvarige på
076-271 45 65

Vårt Skyddade
Boende 


Vi har olika former av boenden med praktiskt stöd men även stödjande insatser. Vi har idag ett skyddat boende med HVB tillstånd för unga flickor med en ”hedersproblematik”. Där vi arbetar mycket med coachning och stöd åt dem boende i form av både praktiskt stöd men även coachning och stöd i den personliga processen och utvecklingen för dem placerade hos oss, genom personal som har spetskompetensen inom de olika målgrupperna;

Det praktiska stödet kan handla om;

  • Ekonomi, stöd i planerandet av privat ekonomin, budget planering mm
  • Säkerhet, stöd i att hantera den egna säkerheten och uppdatera hotbilden.
  • Hälsa, stöd med läkarbesök, planering av kost, handling, matlagning och träning
  • Psykisk hälsa, stöd i kontakt med psykolog eller psykiatrin eller adekvat verksamhet.
  • Myndighetskontakter, ombud vid kontakter med myndigheter, polis rättsväsende mm
  • Sysselsättning, stöd i att söka jobb, praktik samt planering av fritidsaktiviteter
  • Utbildning, stöd i kontakt med skola, ansökning till utbildningar och läxhjälp


Våra Kontaktmannaskap

Vi erbjuder stödpersoner och kontaktpersoner som har en spetskompetens kring barn/unga med utländsk härkomst framförallt inom ”hedersrelaterat våld” och ”ensamkommande/nyanlända”. 

Vi har en kontaktmannaskaps bank där vi har både unga och äldre människor med olika professioner och även dem som har en egen ”life” story. Vi har t.ex. både unga kvinnor och män som själva kommer från en ”hederskultur” men som har gått vidare i sina liv och fungerar idag som positiva förebilder för andra flickor och killar som lever i en hederskultur. 

Vi har även personer som själva har kommit till Sverige utan någon anknytning/ingen familj/vänner som idag fungerar som ett stöd för andra som kommer till ett nytt land och saknar ett nätverk. 

Vi försöker ha en bred och blandad kompetens när det gäller stöd/kontaktpersoner. Vi tror på att personer som representerar sina egna målgrupper har lättare att komma i kontakt och förstå den unge genom samma språk och erfarenheter. På så vis tror vi att de ungdomar som kommer i kontakt med oss har det lättare att identifiera sig med stöd/kontaktpersonerna. 


Ytterligare tjänster

Vi erbjuder även yrkesverksamma och övriga aktörer handledning/utbildning/föreläsningar
inom dessa frågeställningar samt;

– Rådgivande/utredande konsultationer

– Stöd i utredningar enligt SoL och LVU