VERKSAMHETSANSVARIG  

 076-271 45 65
ZUBEYDE@MITTNYAHEM.COM

BITR. FÖRESTÅNDARE

072-387 47 10
ANDREA@MITTNYAHEM.COM

BOENDET   

070-090 36 76
ATHENA@MITTNYAHEM.COM

Kontakta oss