yrkesverksamma i form av:

– Föreläsningar; Vi erbjuder föreläsningar om hedersrelaterat våld, tvångsgifte, säkerhetsarbete och bemötande av våldsutsatt kvinnor med utländsk bakgrund samt hur olika samhällsinsatser kan arbeta för att stötta dem som blir utsatta.

– Utbildningar; både halv och heldagsutbildningar men även skräddarsydda utifrån önskemål och behov.

– Handledning; för olika myndighetsaktörer som kommer i kontakt med dessa målgrupper i sitt arbete.

För ungdomar i form av: 
Föreläsningar/Workshops/dialogträffar; 

Vi är ute i skolor, fritidsgårdar och möter ungdomarna i sina egna miljöer och öppnar upp för diskussioner och samtalar kring olika ämnen både i form av storföreläsningar men även i mindre grupper i klasserna.