Athenas      VISION
 är

att ingen ska behöva leva under hedersförtyck och ensamhet. Vi tror på att alla människor oavsett kultur, tradition, religion eller sexuell läggning har rätten till att äga sitt eget liv.


Vi tror på människors förmågor att utvecklas till att bli självständiga individer om man har rätt förutsättningar som får människor att våga tro på sig själva och växa. 


Att stödja och stärka individer genom att erbjuda dem en trygg plattform 

– ”mitt nya hem” känsla tillsammans med andra vuxna förebilder och andra människor där vi tillsammans skapar det nya ”familjära” nätverket med människor som får en att känna sig accepterad och älskad för den man är..